Door de lagere instroom van vluchtelingen is de behoefte aan opvanglocaties zoals het voormalige Belastingkantoor aan de Gasthuisvelden in Breda afgenomen. 

Of en op welke manier het gebouw wordt ingezet wordt pas in de loop van oktober duidelijk.

Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Breda sloot eerder dit jaar een overeenkomst met het COA over de opvang van asielzoekers in het pand voor de periode van vijf jaar. Kort daarna werd duidelijk dat er minder behoefte aan opvang zou zijn.

Het COA gaat nu in overleg met de gemeenten in de regio en met Breda over de gevolgen. "In regionaal verband wordt de status van alle plannen geïnventariseerd. In dit overleg wordt besloten of locaties achter de hand kunnen worden gehouden voor het geval er na 2017 toch weer meer opvangplekken nodig zijn, of op een andere manier zijn in te zetten", schrijft het college. 

Alternatief gebruik van het pand zou kunnen zijn het huisvesten van statushouders. Ook het stopzetten van de plannen zou een optie zijn. In dat laatste geval heeft Breda een tegenvaller. De stad kocht het gebouw van de Belastingdienst, die haar intrek nam in het nieuwe station en zou dan op zoek moeten naar een nieuwe huurder.