Stichting de Beemdentil stopt met het uitbaten van het gelijknamige buurthuis. Dat zijn de gemeente en de stichting overeengekomen. De gemeente gaat op zoek naar andere vrijwilligers die het buurthuis kunnen en willen exploiteren.

De samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen wordt beëindigd. Dat is 5 september overeengekomen in een gezamenlijk gesprek tussen het bestuur en wethouder Van Lunteren van wijkzaken. “Aanleiding is dat het aantal activiteiten specifiek voor Gageldonk achterblijft bij het doel van de accommodatie”, aldus de gemeente.

Het gebouw is eigendom van de Gemeente Breda. Het bestuur beheert het pand sinds 1986. Onderlinge afspraken liggen vast in een bruikleenovereenkomst.

Hierin zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het gebouw. De Beemdentil is voor en door de Gageldonkers en het is de bedoeling dat er wijkgerichte activiteiten plaatsvinden. “Dat is de afgelopen jaren, ondanks alle inspanningen, niet gelukt”, constateerde de gemeente.

De partijen beëindigen de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn, aldus de gemeente. Gedurende die tijd kunnen de huidige verenigingen waarmee een contract is afgesloten de Beemdentil gewoon blijven gebruiken.

Patrick van Lunteren geeft aan dat de gemeente op zoek gaat naar ‘nieuwe enthousiastelingen. Vrijwilligers die oog hebben voor activiteiten voor en door de Gageldonkers. Hierover gaan we snel in gesprek met bewoners uit de buurt.’

Het bestuur van De Beemdentil geeft aan onder een andere naam en op een andere locatie door te gaan met het organiseren en activeren van en ondersteunen bij buurtactiviteiten. “We bedanken hierbij de gemeente voor het faciliteren van de locatie en wensen de nieuwe stichting veel succes toe”, valt te lezen in de persverklaring.