NAC heeft een overeenkomst gesloten met DELA waardoor het voor NAC-supporters makkelijker  wordt een uitvaart in clubstijl te krijgen.

 

Leon Aerssens van NAC laat op de clubsite weten trots te zijn om op deze manier iets te kunnen betekenen voor de supporters. "Op verzoek en in overleg met de nabestaanden kunnen we op diverse manieren inspelen op de wijze waarop NAC onderdeel heeft uitgemaakt van het leven van de overleden NAC-supporter. In het verleden hebben we dit al een aantal keer kunnen en mogen faciliteren, maar met DELA hebben we hier nu een gerenommeerde partner voor."

Gedachtegoed

"Bij NAC wordt het leven als supporter doorgegeven van vader op zoon", zegt Sjoerd Sanders, regiomanager van DELA. "Dat sluit aan bij ons gedachtegoed: 'Wat je meegeeft, is wat je straks achterlaat'. Daarom zijn wij enthousiast over dit initiatief en blij met deze samenwerking."

Het laatst afscheid dat in en om het stadion plaatsvond, was dat van clubman Hein van Poppel. Vanaf de tribune konden familie, vrienden en bekenden hem op die manier een laatste eer bewijzen.