‘Meerdere maatregelen getroffen rondom overlast hostel Night Flight’

De gemeente heeft de nodige maatregelen genomen tegen de overlast bij hostel Night Flight. Dat meldt het college van b&w. 

Dat blijkt uit antwoord van het college aan SP Breda en Volkspartij Breda die vragen stelden over de overlast aan de Nijverheidssingel.

Beide partijen wilden voornamelijk weten of het college van plan is om iets aan de overlast te doen en of het gemeentebestuur al gesprekken voert met de betrokken partijen. Het college geeft in het antwoord aan dat er al extra inzet van toezichthouders en de politie is in het deel van de wijk Schorsmolen.

Dit gebeurt in overleg met de stadsmarinier. Ook is er tijdelijk cameratoezicht gekomen. Dit zou voor meerdere aanhoudingen hebben gezorgd. Daarnaast is de gemeente in gesprek met de woningbouwcorporatie en bewoners over het afsluiten van het binnenterrein.

Daklozen

Volgens de gemeente spelen er meerdere factoren mee in de met name geluidsoverlast op de Nijverheidssingel. Naast gasten van het hostel, spelen uitgaanspubliek en daklozen een rol in de overlast. Ook dealers die rondom deze locatie drugs verkopen en NAC-supporters zouden hinder veroorzaken. 

Wat de overlast van de hostelgasten betreft, vindt de gemeente dat een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het hostel zelf ligt. "De exploitant van het hostel dient als een goede huisvader toe te zien op het gedrag van de gasten. Als gasten van het hostel in de directe omgeving overlast veroorzaken dient hij deze daar op aan te spreken en maatregelen te treffen."

Gesprekken oppakken

Bewoners en de eigenaar van Night Flight voerden volgens de brief van het college al gesprekken, maar deze werden gestaakt. Het college van b&w geeft in zijn antwoord aan graag te zien dat de gesprekken weer worden hervat en vindt het aan de eigenaar van het hostel om zich hiervoor maximaal in te spannen.

Het feit dat hostel Night Flight geen exploitatievergunning blijkt te hebben, lijkt vooralsnog geen probleem. De vergunning is inmiddels aangevraagd en tot die tijd mag het hostel open blijven. Het is nog onbekend wanneer de aanvraag behandeld is. Daarnaast laat het college weten dat de klachten over de overlast in de beoordeling van de vergunning worden meegenomen. "Dat zou kunnen leiden tot extra vergunningvoorwaarden waarop kan worden toegezien."

Tip de redactie