De Bredase basisschool De Fontein in Breda heeft de kwaliteit van opvang en onderwijs van asielkinderen goed op orde. Dat heeft de Onderwijsinspectie beoordeeld.

De onderwijsinspectie bezocht begin juli de afdeling van de basisschool waar zo’n 150 asielkinderen worden opgevangen.

Betrokken lerarenteam

Zo’n 120 kinderen op De Fontein komen uit gezinnen met een verblijfsstatus, de andere leerlingen wonen op het AZC in Breda. De school wordt geprezen om onder meer het 'betrokken' lerarenteam dat op de school werkzaam is. "Dit team wil écht iets betekenen voor deze specifieke groep kinderen."

"Dat de Onderwijsinspectie erkent dat het Bredase team het onderwijs en de ondersteuning van deze kinderen goed op orde heeft, is een prachtige erkenning van de aanpak op De Fontein", laat wethouder onderwijs Miriam Haagh weten. Ze benadrukt dat de asielzoekerskinderen die de taal nog niet spreken en in een vreemd land zijn komen wonen, zich op deze manier toch een beetje thuis kunnen voelen.

Dankbaar

In het rapport van de Onderwijsinspectie staat onder meer dat het onderwijsaanbod van de school goed is, dat er voldoende oog is voor de individuele ontwikkelingsperspectieven van leerlingen en dat er doelgericht gewerkt wordt. Er is een ‘veilig en warm schoolklimaat’. "Ouders en hun kinderen zijn tevreden en vooral dankbaar voor wat de school hen biedt", aldus de Inspectie in haar rapport.

De school wil komend jaar verder investeren in de onderwijskwaliteit door het extra scholen van haar personeel en door het verder verdiepen van cultuureducatie en rekenen en wiskunde. "De door de inspectie gesignaleerde kansen zijn al opgenomen in het Schoolplan voor de komende periode", zegt het bestuur van De Fontein in een reactie op het rapport.