Wijkraad Stadshart is nog steeds aan het wachten op een reactie op het door de raad gepresenteerde plan 'Leven in de binnenstad.'

Dat stelt de CDA-fractie in vragen die fractievoorzitter Peter Elbertse stelt aan het college.

Volgens Elbertse maakt het college de ambitie om met mensen in plaats van over mensen te praten niet waar. Elbertse verwijst ook naar de volgens hem uitblijvende reactie op het evenementenbeleid.

Overleg

Elbertse stelt dat overleg met de bewoners noodzakelijk is omdat de binnenstad in transitie is. "Nieuwe grenzen worden opgezocht voor wat wel en niet kan. Een bruisende binnenstad is belangrijk voor onze inwoners, maar ook goed voor economie en werkgelegenheid."

Hij stelt dat er door het niet duidelijk aangeven van grenzen mogelijk spanningen onstaan tussen de verschillende gebruikers van de binnenstad zoals retail, horeca, organisatoren van evenementen en van bewoners.

Reactie

Het zijn zaken die de wijkraad aan de orde heeft gesteld in de notitie die eind 2015 is aangeboden, geeft Elbertse aan. “Er werd toegezegd dat er snel een reactie zou komen en dat overleg zou worden ingepland.”

Volgens de CDA-voorman is er geen reactie gekomen, behalve een korte e-mail 'en wat vage toezeggingen van ambtenaren'. "Zij maken zich hier grote zorgen over en vragen zich af hoe serieus ze genomen worden."

Het CDA wil weten op welke manier het college de notitie van de wijkraad meeneemt in het nieuwe evenementenbeleid en wanneer dit besproken gaat worden in de commissie en de raad.