Een aanvraag voor een parkeervergunning waar je in het formulier gevraagd wordt aan te geven of je man of vrouw bent. Niet nodig stelde GroenLinks in vragen aan het college.

Dat antwoordt dat het waar mogelijk die vraag gaat schrappen uit de gemeentelijke formulieren. “Echter, gezien de grote hoeveelheid formulieren waar het hier om gaat, zal hier enige tijd mee gemoeid zijn.”

Het gaat dan om formulieren waarbij de seksevraag niet verplicht is. De vraag van groenLinks komt voort uit onderzoek naar de juridische positie van transgenders. Die vinden de vraag onnodig kwetsend.

Punt van aandacht is volgens de gemeente de wens van veel burgers. “Onze ervaring is dat veel burgers het juist op prijs stellen om met de heer of mevrouw aangesproken en aangeschreven te worden. Om burgers op een respectvolle manier te bejegenen zal gevraagd moeten worden naar de gewenste aanhef. Die hoeft echter niet verplicht ingevuld te worden.”