Nieuwe stap in herontwikkeling Heilig Hartkerk

VolkerWessels gaat op korte termijn een nieuw plan ontwikkelen voor de Heilig Hartkerk en de naastgelegen Praktijkschool.

De bouwer doet dat namens de Gemeente Breda, de eigenaren van de planlocatie, Stichting Woonzorg Nederland en Stichting ROC West-Brabant, en projectontwikkelaar VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Midden BV. Zij hebben afspraken gemaakt over de samenwerking  om te komen tot realisatie van de herontwikkeling.

VolkerWessels heeft voor de kerk een stedenbouwkundig plan ingeleverd dat door het college is goedgekeurd. In dat plan zit zowel de herinvulling van de voormalige kerk en pastorie als de nieuwbouw van 39 woonappartementen op de locatie van de voormalige Praktijkschool naast de kerk.

"In de samenwerkingsovereenkomst die nu wordt getekend is de koppeling tussen nieuwbouw en restauratie geborgd. De gemeente geeft pas toestemming voor de nieuwbouw als zeker is dat het rijksmonument (de voormalige kerk) is verkocht en er opdracht is gegeven voor de restauratie", aldus de gemeente.

Voorjaar 2017

VolkerWessels start met de restauratie als er voldoende nieuwbouwappartementen zijn verkocht en zij van de koper van de kerk en de pastorie opdracht heeft gekregen. Naar verwachting krijgt dat in het voorjaar van 2017 zijn beslag.

In 2013 leek de herontwikkeling van de kerk en de omgeving al rond. Dimensie Vier uit Breda presenteerde destijds een plan dat onder meer duurzame appartementen, een restaurant, een Health Club en kantoor- en ontmoetingsruimte voor de buurt omvatte. In 2014 stemde het college van Burgemeester en Wethouders in met dit plan en werd de champagne ontkurkt.

Onduidelijk is nog op welke manier VolkerWessels de kerk gaat invullen.

Tip de redactie