Kwart miljoen provincie voor natuur in Breda

De gemeente Breda ontvangt bijna een kwart miljoen euro subsidie van de provincie Noord-Brabant om de natuur in Breda en natuurbeleving onder haar inwoners te versterken.

De gemeente ontvangt voor het Ulvenhoutse Bos een subsidie van 146.720 euro om te werken aan het hydrologisch herstel van het bos. Tevens wordt de parkeersituatie gewijzigd om de bermen te beschermen.  

"Met deze subsidies kunnen we natuur in de stad op een aantrekkelijke en moderne manier onder de aandacht brengen bij onze inwoners", aldus verantwoordelijk wethouder Paul de Beer. "Denk bijvoorbeeld aan het zichtbaar maken van vleermuizen aan de hand van hun sonargeluiden."

De te nemen maatregelen zijn opgesteld samen met de provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer en zullen in de loop van 2017 worden uitgevoerd. Het Ulvenhoutse bos heeft een natura 2000-status. Dit is de hoogste status die vanuit Europa aan een natuurgebied kan worden gegeven.

Veerkrachtiger

Met de maatregelen verwacht de gemeente samen met partners dat het Ulvenhoutse bos veerkrachtiger wordt en daarmee minder kwetsbaar voor stikstof. De Beer noemt de steun aan het bos ’een mooie blijk van waardering voor de weg die we samen met andere partijen zijn ingeslagen om dit unieke gebied verder te versterken en te beschermen.’

De provincie stelt daarnaast tevens honderdduizend euro beschikbaar voor het project Natuur in de wijk in Breda. De gemeente draagt zelf dertigduizend euro bij aan het project. Hiermee wil de gemeente natuurbeleving onder de bewoners in het centrum en Belcrum versterken en gericht maatregelen nemen voor behoud van een aantal stedelijke diersoorten zoals vleermuizen en huismussen.

Natuur in de wijk kent een looptijd van drie jaar en start met een onderzoek naar het voorkomen van soorten in de stad. Binnen het project wordt de nadruk op zowel beleving, voorlichting als soortbescherming gelegd.

Tip de redactie