Geen Gehoor wil staatssecretaris dwingen lawaai HSL te verminderen

De Stichting Geen Gehoor HSL Regio Breda heeft juridische stappen genomen om staatssecretaris Dijkse te dwingen actie te ondernemen tegen de geluidsoverlast die omwonenden ervaren. De stichting heeft bij de bestuursrechter een handhavingsverzoek ingediend.

In dat verzoek geeft de stichting aan dat volgens haar de geluidsnorm voor de HSL (hogesnelheidslijn) op diverse locaties wordt overschreden.

Volgens de stichting zijn er twee belangrijke oorzaken. De spoorbaan is op een betonnen baan aangebracht in plaats van het voorgeschreven kiezelbed. Daarnaast zijn de geluidsschermen niet van het voorgeschreven geluidsabsorberend materiaal voorzien, maar in plaats daarvan onder een hoek van 15 graden geplaatst.

Dit is tegen de voorschriften in en in strijd met het Akoestisch rapport, waarop het Tracébesluit is gebaseerd, betoogt Geen Gehoor. "Ook daarin wordt immers uitgegaan van een spoorbaan op een kiezelbed met daarlangs geluidsschermen met geluidsabsorberend materiaal."

De metingen waarop de staatssecretaris besloten heeft dat er geen maatregelen genomen hoeven te worden, zijn volgens Geen Gehoor onvoldoende representatief. "De Stichting is om deze reden van oordeel, dat er actuele metingen dienen te worden gedaan, met de huidige treinstellen, op tenminste 20 plaatsen en wel door een onafhankelijk bureau."

Aanpassingen

In het handhavingsverzoek geeft Geen Gehoor zeven mogelijke aanpassingen tegen de geluidsoverlast aan. Onder meer het verlagen van de snelheid van de treinen, het absorberend maken van de plinten van de geluidsschermen, het absorberend maken van de geluidsschermen en het plaatsen van extra geluidsschermen. "In het bijzonder aan de westelijke zijde, tussen de HSL en de A16."

Dat deze aanpassingen teveel zouden kosten, snijdt geen hout, aldus Geen Gehoor. De benodigde 1,5 procent tot 1,9 procent van de projectkosten van de realisatie van de HSL van € 10,3 miljard zijn volgens de stichting zodanig bescheiden ten op zichte van het totaal, dat de Staatssecretaris dit aan de overlast ondervindende burgers niet als bezwaar kan aanvoeren.

Het volledige handhavingsverzoek is op 1 augustus de staatssecretaris toegezonden. Mocht zij dit afwijzen, dan treedt een bezwaarprocedure in werking. In dat geval zal het handhavingsverzoek de Raad van State worden voorgelegd om een uitspraak te doen.

Tip de redactie