De SP in Breda vreest dat de mislukte staatsgreep in Turkije van 15 juli tot toenemende spanning leidt onder Bredanaars van Turkse komaf. 

De socialisten vragen of het college bereid is het gesprek aan te gaan met Turkse organisaties waaronder Stichting Prisma en de Turkse moskee.

Sinds de mislukte staatsgreep hebben aanhangers van de Turkse geestelijk leider Fethullah Gülen het zwaar. De Turkse regering houdt geestelijk leider Fethullah Gülen en zijn volgers voor de staatsgreep verantwoordelijk. "Sinds die tijd lopen de spanningen op", constateert de SP.

Zo is de Turks-Nederlandse Stichting Prisma in Breda al meer dan eens doelwit geweest van intimidatie. "Vermoedelijk omdat enkele vrijwilligers van de stichting aanhanger zijn van Gülen."

Terug van vakantie

Omdat binnenkort de scholen weer beginnen, komen veel Bredase Turken weer terug van vakantie uit hun land van herkomst. "Sommigen van hen hebben de mislukte staatsgreep zelfs van dichtbij meegemaakt. Dit kan tot een verdere toename van spanningen leiden binnen de Turkse gemeenschap."

De SP Breda is van mening dat mogelijke incidenten moeten worden voorkomen en de verschillende groepen met elkaar in gesprek moeten blijven. "In Breda is geen ruimte voor uitsluiting, intimidatie of bedreiging vanwege wat iemand gelooft of wie iemand aanhangt", aldus de SP.

De SP wil van het college weten of het bekend is met oplopende spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Breda en of er maatregelen genomen zijn om incidenten te voorkomen. Ook wil de SP weten of er contact is gezocht met scholen met veel Turkse kinderen.

De fractie wil ook weten of er in Breda gevallen bekend zijn van ouders die hun kinderen overplaatsen naar een andere school vanwege oplopende spanning.