Ondernemers uit de St. Annastraat in Breda zijn teleurgesteld in het besluit van het college om geen extra snelheidsbeperkende maatregelen in de straat uit te voeren. 

Bewoners en ondernemers zijn vaak getuige van vele gevaarlijke verkeerssituaties, maar volgens uitgevoerde snelheidsmetingen door de gemeente wordt er maar incidenteel te hard gereden.

In juli kwam het onderwerp ter sprake tijdens een vergadering met de wijkraad. De ondernemers Ward Boogert van Yirga en Bas Fiers van café Publieke Werken gaven eerder aan dat het vorige college beloftes heeft gedaan om maatregelen te nemen tegen de verkeersoverlast, maar dat deze vervolgens na de val van het college niet meer zijn nagekomen.

Wethouder bekend met klachten

Het besluit om maatregelen te nemen volgde op gesprekken met wethouder Bob Bergkamp (CDA). Volgens Boogert is er met Bergkamp besproken dat er in de Annastraat cameratoezicht met kentekenherkenning zou komen. Na de val van het college vorig jaar zomer wilde de straat met Bergkamps opvolger Boaz Adank (VVD) de afspraken herbevestigen. "Hij ontkent dat er afspraken zijn", gaf Boogert eerder aan.

Er werd lang gewacht op een schriftelijke reactie van Adank. Deze volgde begin augustus. Uit de reactie van de wethouder blijkt dat hij bekend is met de klachten en wensen van de verschillende bewoners en ondernemers in de St. Annastraat. Hij geeft aan dat er verkeerstellingen- en metingen hebben plaatsgevonden tussen het Stadserf en de Catharinastraat.

Uit dat onderzoek blijkt dat er gemiddeld 728 voertuigen en 946 fietsers per dag de St. Annastraat passeren. De gemiddelde snelheid werd gemeten op 31 kilometer per uur en dit valt binnen de norm. Per dag overschreden vijftien voertuigen de bekeuringsgrens van 37 kilometer per uur.

'Geen aanleiding voor extra maatregelen'

Adank benadrukt in de reactie dat de uitkomsten van de metingen geen aanleiding geven tot het nemen van extra snelheidbeperkende maatregelen. "Het gevoel dat er veel auto's zijn die de maximumsnelheid overschrijden zit vooral in de beleving. De straten zijn smal en voorzien van natuurstenen, hierdoor lijkt het al snel dat een auto harder rijdt dan werkelijk het geval is. Het kan zijn dat bewoners en ondernemers zich niet herkennen in de cijfers maar wat ons betreft is er geen aanleiding om te twijfelen aan de uitkomsten", aldus Adank.

Boogert laat weten erg teleurgesteld te zijn over de reactie van het college. "Het speelt nu al 2,5 jaar lang", zegt hij. Hij kan zich niet vinden in de metingen en geeft aan dat er te vaak gevaarlijke situaties ontstaan door te hard rijdende auto’s.

Bezoekster Malou Vermeer komt vaak bij koffietent Yirga en herkent het probleem. "Ik ben al vaak getuige geweest van debielen die hier te hard door deze straat komen rijden. Ze zijn niet goed snik", zegt ze. "Aan de ene kant wordt er te hard gereden, aan de andere kant snap ik de afweging om het centrum toegankelijk te houden ook. Dat maakt het lastig." Ze is van mening dat er samen met de gemeente en de ondernemers uit de St. Annastraat moet worden gekeken naar een passende oplossing.