35 daken van bedrijfspanden en negentien daken van gemeentelijke panden worden de komende jaren voorzien van zonnepanelen. Gemeente en bedrijven hebben daarvoor een subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken.

Het gaat bij de gemeentelijke panden onder meer om het dak van de kunstijsbaan, het dak van zwembaden Sonsbeeck en Wisselaar, het Huis van de Heuvel en brede school De Stee. Eerder werd al duidelijk dat het dak van het hoofdgebouw van NAC belegd zou worden.

Het dak van de kunstijsbaan krijgt de meeste zonnepanelen. Daar gaat voor iets meer dan een miljoen kWh aan stroom opgewekt worden, goed voor ongeveer vierhonderd huishoudens. Bedrijven die gebruik maken van de subsidie zijn onder meer Joepie, Intratuin, E-sites, Van Tilburg Bastianen en Acustica.

In totaal heeft de stad Breda voor bijna elf miljoen euro aan subsidiebeschikkingen ontvangen. De subsidie voor de 35 bedrijfspanden betekent dat stroom van circa 15.509 panelen, 37.698 m2 aan dakoppervlak, gerealiseerd kan worden.

Hierbij gaat het om 6,7 miljoen euro. Bij de negentien gemeentelijke panden gaat het om 11.936 panelen, 28.010 m2 dakoppervlak en een bedrag van circa 4,3 miljoen euro.

Aanvragen

Deze zogenoemde SDE+-subsidie is bedoeld voor het opwekken van energie met zonnepanelen. De gemeente Breda heeft bedrijven actief opgeroepen om deze subsidie aan te vragen en hen ondersteund bij het indienen van de aanvraag.

Met de subsidieregeling stimuleert het ministerie de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland. Daarmee wil Nederland de doelen uit het energieakkoord halen om in 2023 zestien procent hernieuwbare energie te produceren.

Bedrijven en gemeente kunnen nu vervolgstappen zetten om de zonnepanelen daadwerkelijk te realiseren. "Denk daarbij aan het geschikt maken van daken, verhuur van daken aan derden en het regelen van financiering", aldus de gemeente. Breda kijkt of ze ook hierin de bedrijven met bijvoorbeeld advies kan ondersteunen.

Koploper

Volgens wethouder Paul de Beer van Duurzaamheid is Breda echt koploper in vergelijking met andere steden wat betreft het aanvragen van deze subsidie. "We hebben bedrijven actief aangeschreven om hen te wijzen op deze regeling en hen hulp te bieden bij het indienen van de aanvraag. Ik vind het top dat zoveel bedrijven daar gebruik van hebben gemaakt."

Breda blijft daarom ook in de volgende subsidieronde deze hulp bieden. "We horen namelijk van bedrijven terug dat door onze ondersteuning de drempel om subsidie aan te vragen lager wordt. En dat is precies de bedoeling. Zo gaan we samen met de stad echt meters maken met het opwekken van schone energie."