De ingang van bibliotheek en centrum voor de kunsten Nieuwe Veste moet aan de kant van de Oude Vest komen. Dat vraagt de fractie van BOB aan het college naar aanleiding van de verbouwingsplannen van het centrum.

"De huidige ingang leidt tot het onoverzichtelijke, onhanteerbare en onveilige verkeer in Molenstraat", constateert BOB. Afgelopen week kaartten ondernemers en bewoners ook al de situatie in de Sint Annastraat aan, die in het verlengde van de Molenstraat ligt. Ook de VVD stelde het college vragen over de verkeerssituatie.

BOB refereert aan vragen die de fractie in 2014 stelde over de situatie in de Molenstraat. "Daarin wees u onze suggesties af, door te wijzen op 'voldoende betaalde parkeerplaatsen aan de Oude Vest'. Maar dat veronderstelt gedrag dat bezoekers niet hebben en de gemeente door handhaving ook niet wil afdwingen."

Volgens de fractie zou er een selectieve afsluiting aan het begin van de Molenstraat als onderdeel van het 'venstertijdengebied' ingevoerd worden in 2015. "Maar daarvan hebben wij tot nu toe nog niets gezien. Wij gaan er van uit dat dat niet door gaat."

Belemmering

Daar de gemeente eigenaar is van het pand is er volgens BOB geen juridisch-technische belemmering de verplaatsing van de ingang naar de Oude Vest. “Bovendien lijkt ons de verkeersveiligheid verre uit te gaan boven mogelijk andere belangen.”

Een ingang van de Nieuwe Veste aan de Oude Vest zou het centrum de allure geven die het verdient, besluit BOB.