De groei van basisschool De Spoorzoeker in de Belcrum komt onverwachts. Dat stelt het college in antwoorden op vragen van de SP over het gebrek aan klaslokalen in de pas opgeleverde nieuwbouw.

Enkele weken voor het eind van het lopende schooljaar kregen ouders te horen dat enkele groepen door ruimtegebrek moeten uitwijken naar het gebouw waar tot eind dit jaar de Islamitische basisschool Okba Ibnoe Nafi.

Het lokalentekort leidde tot onrust en vragen bij veel ouders en bij de fractie van de SP. Volgens de ouders was dit te voorzien geweest en had de school groter gebouwd moeten worden.

Volgens het college is bij de bouw van de school zoals gebruikelijk uitgegaan van de bevolkingsprognose per buurt. "Dit is een beproefde methode", aldus het college. "Voor de Spoorzoeker wijken deze in positieve zin af."

Groei

Het college stelt dat er geen reden is om te veronderstellen dat er sprake is van een structurele groei van het leerlingenaantal.

"Om die reden heeft de school en BreedSaam (verantwoordelijk voor de huisvesting van basisscholen in Breda, red.) geopteerd voor een tijdelijke huisvestingsoplossing van deze groei in een andere permanente huisvesting."

De verantwoordelijk wethouder stelt dat BreedSaam en het schoolbestuur op deze manier op een juiste wijze aan hun verantwoordelijkheid hebben voldaan.

"De gemeente heeft inhoudelijk geen oordeel over de tijdelijke oplossing. Wel hebben we met BreedSaam afgesproken dat ze de gemeente op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en keuzes."