Betere handhaving op stopverbod en foutparkeerders moeten de verkeerssituatie in de Molenstraat, Annastraat en Catharinastraat in Breda verbeteren. Dat stelt de VVD naar aanleiding van klachten over hufterig verkeersgedrag in die straten.

De VVD stelt hierover vragen naar aanleiding van klachten over de gevaarlijke verkeerssituatie in de straat van ondernemers en bewoners. CDA-voorman Peter Elbertse wil verdergaande maatregelen. Hij wil kentekenregistratie. "Daar was met de bewoners overeenstemming over voor een pilot."

In de vragen aan het college wil de VVD van wethouder Adank weten of het klopt dat er afspraken zijn gemaakt, zoals de ondernemers deze week aangaven. Elbertse verbaast zich daarom enigszins over de vragen van VVD.
"Hun wethouder heeft deze plannen immers van tafel geveegd", stelt hij.

Tijdens het debat over de Voorjaarsnota liet het college weten dat verkeersmaatregelen in deze straten onderdeel zijn van "een pakket aan maatregelen". De VVD wil weten of de maatregelen voor deze straten naar voren gehaald kunnen worden.

Kiss & Ride

De VVD pleit naast betere handhaving ook voor een goede kiss & ride bij De Nieuwe Veste aan de kant van de Oude Vest. Elbertse kaartte dat probleem ook aan tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een maand geleden. "Ouders zetten hun auto half op de stoep en lopen naar binnen. Je ziet daar de irritaties toenemen."

Een deel van het probleem zou ook het GPS-gebruik zijn van met name bestelbusjes. Tijdens de vergadering van de wijkraad werd gesteld dat de route als voorkeur gegeven wordt richting JF Kennedylaan.

"Ziet u mogelijkheden om met fabrikanten van GPS-systemen in gesprek te gaan om ongewenste sluiproutes te blokkeren in deze systemen?", vragen Sven Planken en Carla Kranenborg-van Eerd zich af namens de VVD.