Garantie gemeente voor bouw huisvesting verstandelijk beperkten

De gemeente Breda verleent maximaal 553.500 euro garantstelling aan Stichting Eigen Wijze. Daarmee kan de stichting de financiering rond krijgen ten behoeve van een bouwproject van 16 wooneenheden voor jongeren met een verstandelijke beperking.

De 16 wooneenheden voor jongeren met een verstandelijke beperking komen op de zuidplot van het terrein de Wisselslag. Met de toezegging tot de deelgarantie heeft de Stichting Eigen Wijze bij andere financiers kunnen aangeven dat de gemeente Breda het initiatief ondersteunt en daarmee externe financiers kunnen interesseren in co-financiering.

Het garantiebesluit betekent dat de stichting Eigen Wijze de financiering van 30 procent van de bouwsom tegen een aantrekkelijke tarief geregeld kan krijgen.

De gemeente verleent de garantstelling omdat daarmee een burgerinitiatief ondersteund wordt voor kleinschalig betaalbaar wonen met zorg. In het verleden werden dit soort activiteiten via een omweg gegarandeerd bij woningcorporaties. Dit is op dit moment niet meer het geval.  

Realisatie

De uitvoeringsagenda van de Woonvisie stelt dat de gemeente cpo initiatieven zowel in de koop als in de huur en voor specifieke doelgroepen wil faciliteren, alus het college in een toelichting. "Dit initiatief betreft een van de twee benoemde pilots om de mogelijkheden voor cpo huur te verkennen en ‘onorthodox’ tot realisatie te komen."

Tip de redactie