‘Zoektocht naar tijdelijke woonwijk in volle gang’

De gemeente Breda heeft met de Bredase woningbouwcorporaties een aantal locaties op het oog voor de plaatsing van tijdelijke woningen. 

Dat geeft wethouder Patrick van Lunteren (SP, Wonen) aan na de officiële opening van de Lite Home aan het Kloosterplein.

Van Lunteren is groot voorstander van een wijk met tijdelijke woningen. Daarmee zou de druk op de plaatselijke woningmarkt weggenomen moeten worden.

Die ontstaat doordat er in Breda verhoudingsgewijs weinig nieuwe sociale woningen zijn opgeleverd én de verplichting vanuit het Rijk om vluchtelingen met een verblijfsvergunning een huis toe te wijzen.

Rekensom

"De raad is duidelijk geweest", geeft Van Lunteren aan, verwijzend naar de motie die afgelopen maand werd aangenomen. "Voor het eind van het jaar vijftig tijdelijke woningen." De wethouder gelooft daar nog steeds in.

In de voorjaarsnota heeft Breda ook geld vrijgemaakt om bij te dragen. "We hebben een pro memorie-post opgenomen, zodat we als nodig een investering kunnen doen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte", aldus Van Lunteren. "Onze bijdrage komt wel aan het eind van de rekensom."

Tot op heden lopen ontwikkelaars aan tegen de tien jaar die Breda kan garanderen in de tijdelijke invulling van een lap grond. Van Lunteren gaf aan dat de rekensom daar op stukliep.

Tip de redactie