Gemeenteraad Breda worstelt met opstelling COA

De Bredase gemeenteraad worstelt met de manier waarop Breda vluchtelingen kan en wil opvangen na oktober. 

Het COA liet deze woensdag weten dat in september een beslissing genomen wordt over de door Breda voorgestelde locatie aan de Gasthuisvelden.

Het uitstellen van de beslissing tot september heeft gevolgen voor de planning. "Het klopt dat de tijdspanne tot 22 oktober wel kort dag wordt", aldus wethouder Alfred Arbouw (VVD).

Volgens hem is er op 31 mei een mondelinge overeenkomst gesloten over de letterlijke tekst en de bedragen. De wethouder geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor een overeenkomst bij het COA ligt. "Het COA maakt de tekst voor deze overeenkomst. Die heeft die laatste stap van het op schrift zetten niet gezet."

Afwachtend

CDA-voorman Peter Elbertse stelde tijdens het vragenuurtje dat hij zich verbaasde over de afwachtende opstelling van het college. Arbouw bestreed dat. "De suggestie dat wij achterover hebben gehangen, wil ik wegnemen. Het COA kan pas verbouwen als de gemeente eigenaar is. Dat is op 28 juli. Vandaar dat er nog geen verbouwing gaande is."

Volgens de wethouder maakt het COA momenteel een afweging waarin gekeken worden naar de kosten. Het COA is niet aan zet geweest in deze beslissing.

"Die heeft opdracht gekregen van het landelijke regieteam om beslissingen over opvanglocaties in de wacht te zetten en te kijken waar ze gaan investeren", aldus Arbouw. "Op basis van welke criteria die beslissing genomen wordt, weet ik ook niet."

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de opvang na 22 oktober ligt bij het COA, benadrukt hij. Volgens hem betekent dit dat in De Boschpoort voor die tijd geen nieuwe instroom zou moeten komen. "Op die manier is het gedwongen verhuizen van vluchtelingen niet nodig."

Arbouw benadrukt dat er een mondelinge overeenkomst is die rechtsgeldig is. "Ik heb daar contact over gehad en het COA is daar nog niet over uit. Dat volgt deze week." Hij verwacht dat een definitieve beslissing pas in september valt. "Heel vervelend allemaal."

Motie

Peter Elbertse van het CDA wilde van de Bredase raad weten wat ze vinden van de gang van zaken. Dat leidde tot een motie over tijdelijke verlenging van de opvang in de Boschpoort. Die motie, gesteund door CDA, GroenLinks en Breda ‘97, kreeg geen meerderheid.

Een pleidooi om toe te zeggen dat De Boschpoort sowieso open blijft, vond geen gehoor. Partijen VVD en SP verwezen opnieuw naar de afspraak die is gemaakt met de buurt. Arbouw voegde daar aan toe dat Breda ook niet de eigenaar is van de Boschpoort. "De Rijksvastgoeddienst gaat ervan uit dat De Boschpoort 22 oktober wordt opgeleverd."

Kritiek

Aartsen (VVD) en Maes (SP) bekrachtigden dat 'afspraak is afspraak' ook geldt voor het COA. "Breda is niet asociaal", reageerde Aartsen op een eerdere opmerking van Peter Elbertse (CDA). "Wij hebben een tijdige sluiting van Boschpoort voorzien en zijn op zoek gegaan naar andere locatie. Volgens mij mag het CDA kritischer te zijn op het COA. Of dit de manier is om om te gaan met bestuurders die hun nek uitsteken.”

Verschillende raadsleden gaven aan dat Breda zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om opvang van vluchtelingen. "Dat staat in het coalitieakkoord en dat is hier ook meerdere keren uitgesproken", aldus Arbouw.

Tip de redactie