Veertien stortkokers van Bredase appartementengebouwen zijn tijdelijk buiten gebruik omdat is gebleken dat er mogelijk asbesthoudend materiaal is gebruikt. 

Dat meldt wethouder Patrick van Lunteren in een brief aan de gemeenteraad.

Breda heeft afgelopen week onderzoek verricht nadat in Tilburg asbestverdacht materiaal was ontdekt in stortkokers van enkele appartementencomplexen. Het gaat om gebouwen die voor 1994 in gebruik zijn genomen. "Na 1994 is namelijk geen asbesthoudend materiaal meer gebruikt bij nieuwbouw", aldus de wethouder.

Breda heeft na een melding vanuit Tilburg contact gezocht met verenigingen van eigenaren (vve's) en de Bredase woningbouwcorporaties. De corporaties hebben zelf onderzoek gedaan, de gemeente heeft de vve's daarin ondersteund. Woningcorporatie AlleeWonen meldde aan de gemeente dat het zelf in het verleden stortkokers met asbesthoudend materiaal buiten gebruik heeft genomen.

Adviesbureau

Uit voorzorg werd in eerste instantie de afvalinzameling in zestig locaties opgeschort.  Na onderzoek werd dat aantal teruggebracht. Uiteindelijk gaat het om veertien locaties waar mogelijk asbesthoudend materiaal is gebruikt, alle bij vve's. Bij de locaties van Laurentius en WonenBreburg werden geen verdachte kokers aangetroffen.  

De gemeente heeft de vve’s geadviseerd de verdachte stortkokers niet meer te gebruiken en de containerruimtes ontoegankelijk te maken. Het afval wordt nu op een andere manier opgehaald. In overleg met een adviesbureau wordt gekeken hoe de veertien locaties weer over kunnen gaan tot reguliere afvalinzameling.

De bewoners van de betreffende panden zijn volgens de gemeente ingelicht door de vve's.