De afgenomen instroom van vluchtelingen is voor de gemeente Breda geen aanleiding iets te veranderen aan het plan voor het asielzoekerscentrum aan de Gasthuisvelden.

Dat schrijft wethouder Alfred Arbouw in een brief aan de Bredase gemeenteraad. Volgens hem is er nog steeds behoefte aan opvang en is de opvang ook afgesproken met de regio.

In een brief aan Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vraagt hij nadrukkelijk om een bevestiging van de afspraak. In het schrijven geeft hij aan dat de verhuizing van de Boschpoort naar het belastingkantoor aan de Gasthuisvelden is afgesproken met de omwonenden.

Breda maakte in 2014 met de buurt rond de Boschpoort de afspraak dat het AZC naast de voormalige Koepelgevangenis maximaal twee maanden open zou blijven. Die termijn verloopt in oktober. Arbouw schrijft ook dat de gemeente intensief in overleg is met de omgeving van de nieuwe locatie.

“Graag ontvangen we uiterlijk 12 juli een bevestiging van u dat alles conform afspraak voortgang zal hebben”, geeft Arbouw aan het COA aan. Het huurcontract tussen gemeente en COA gaat 28 juli in.