Het Amphia Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor een babywissel in Breda in 1953. Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant woensdag bepaald.

Eén van de slachtoffers van de wissel had een claim bij Stichting Amphia ingediend vanwege de fout, die destijds in het voormalige Ignatiusziekenhuis zou zijn gemaakt.

Eén van de slachtoffers kwam er in 2013 via een DNA-test achter dat zijn ouders niet zijn biologische ouders waren. Tijdens de daaropvolgende zoektocht naar zijn biologische familie kwam hij in contact met het andere slachtoffer. Samen kwamen ze na nieuw DNA-onderzoek tot de conclusie dat ze in 1953 in het ziekenhuis als baby’s verwisseld moeten zijn.

Ontevreden

Eén van de gedupeerde mannen besloot vorig jaar juridische actie te ondernemen tegen Stichting Amphia, waar het ziekenhuis onder valt. Hij stelde getraumatiseerd te zijn door de ontdekking en was ontevreden met de reactie van het ziekenhuis op de situatie.

"Aangezien de wissel plaatsvond in 1953 is de absolute verjaringstermijn inmiddels ruimschoots verstreken. In sommige gevallen kan daarop echter een uitzondering worden gemaakt", geeft de rechtbank aan. De rechtbank stelt voorop dat zij vanuit het oogpunt van de eiser alleszins begrijpt dat de situatie een zeer ingrijpende invloed heeft op zijn leven. Toch wordt het beroep op verjaring van de zaak door Stichting Amphia door de rechtbank overgenomen.

Stichting Amphia voerde onder meer aan dat het geen rechtsopvolger is van het Sint Ignatiusziekenhuis, waar de wissel destijds vermoedelijk heeft plaatsgevonden. Voor 1968 viel dat ziekenhuis namelijk niet onder de Stichting Ignatius Ziekenhuis, waar later Stichting Amphia uit zou ontstaan.

Gebrek aan documenten

"Het Amphia Ziekenhuis heeft nog geprobeerd om de werkwijze op de kraamafdeling van het Sint Ignatiusziekenhuis ten tijde van de geboorte van de eiser te achterhalen. Hiervoor werd onder meer het verplegend personeel van het Sint Ignatiusziekenhuis gehoord", aldus de rechtbank. "Er kon echter niets concreets worden vastgesteld over de werkwijze, ook door een gebrek aan documentatie." 

Daarnaast werd pas in 1995 bepaald dat ziekenhuizen centraal aansprakelijk zijn in het geval van fouten, en niet bijvoorbeeld individuele maatschappen die binnen een ziekenhuis functioneren. Na beoordeling en weging van alle feiten komt de rechtbank tot het oordeel dat het beroep op verjaring door Stichting Amphia in dit geval "niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid".

De vorderingen van de eiser worden daarom afgewezen.