Met ‘Een nieuw thuis in Breda’ wil de gemeente Breda statushouders effectief ondersteunen naar zelfstandigheid. 

Een pakket aan maatregelen moet vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen sneller op een volwaardige manier mee te doen in de samenleving. 

Wethouders Patrick van Lunteren, Miriam Haagh en Marianne de Bie presenteerden dinsdagmiddag de plannen in Buurthuis ONS in de wijk Hoge Vucht. De kern is het onder andere bieden van ondersteuning en maatwerk op het gebied van taal, inburgering en het krijgen van werk. Hij stelt dat hier niet vroeg genoeg mee begonnen kan worden, zodat ze zo snel mogelijk kunnen integreren in de Bredase samenleving. “Statushouders zijn veelkunners met nog een heel leven voor zich”, vat Van Lunteren het samen. 

Een nieuw thuis in Breda

Het plan ‘Een nieuw thuis in Breda’ bestaat uit zes deelprojecten. Er wordt onder meer doorgebouwd op projecten die al binnen AMIF, het project ‘Integratie door wijkparticipatie’ van het Asiel, Migratie en Integratiefonds, gestart zijn. Van Lunteren: "We gaan mensen die sinds januari 2015 een status hebben gekregen een bezoekje brengen thuis. Wonen ze prettig? Hoe gaat het met de taalkennis?" Dit gaat om zo’n zeshonderd individuen, zowel statushouders met een huisvesting en degenen die in het AZC verblijven.

Ook huisvesting is een onderdeel van het plan. Dit jaar zijn er 480 statushouders die een woning moeten krijgen. "We liggen op schema voor deze helft van het jaar. Een op de vier woningen van woningcorporaties gaan naar statushouders.

Kantoorpanden

De vraag naar alternatieven wordt steeds groter. Zo zijn we aan het kijken naar kamerverhuur en kantoorpanden", zegt Van Lunteren. Onder de noemer ‘Een gastvrij Breda’, wordt er gekeken naar het toewijzingsbeleid. “Het zou handig zijn als statushouders die in AZC Breda verblijven, ook in Breda terecht komen en niet in Zuid-Holland of Zeeland een woning krijgen toegewezen", merkt van Lunteren hierover op. De gemeente gaat hierover in gesprek met het COA.

Taal

Wat betreft de taalaanbieders voor vluchtelingen moet het groot aantal initiatieven in Breda volgens wethouder Miriam Haagh beter in beeld gebracht worden.“Ze kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het leren van de taal, maar het niveau is heel divers.” Maatschappelijke ondersteuning moet volgens de wethouders wijkgericht geregeld worden en in samenwerking tussen de verschillende partners. 

Onderdeel van voorspoedige integratie is ook werk.  Wethouder Marianne de Bie: "We willen ervoor zorgen dat vanaf dag één de statushouders aan het werk kunnen. Ook over degenen met ‘handicaps’ heb ik genoeg succesverhalen gehoord. Vluchtelingen hebben elders al ervaring opgedaan en competenties ontwikkeld. Dit moeten we natuurlijk vertalen naar een Nederlandse situatie." 

Volgens De Bie wordt er ingezet op individuele talentherkenning en wordt de focus niet alleen gelegd op een betaalde baan, maar ook het aan de slag gaan als bijvoorbeeld ZZP’ers.