Het tekort aan lokalen bij basisschool De Spoorzoeker is al jaren bekend. Dat zegt een groep verontruste ouders over het tijdelijk huisvesten van twee groepen in dependance aan de Archimedesstraat.

De Spoorzoeker trok begin dit schooljaar in de nieuwbouw aan het Pastoor Pottersplein, waar plaats is voor veertien groepen. INOS-bestuurder Frank van Esch stelde vrijdag tegenover BredaVandaag dat het nog niet duidelijk is hoeveel groepen voor welke periode moeten uitwijken.

"Dat is gewoon niet waar", geeft Sanna Elsendoorn aan. "Al bij de eerste mail van de school op 6 juni werd gesteld dat het voor de komende jaren uiteindelijk om meerdere klassen gaat”, geeft ze aan.

Op 14 juni, tijdens de bijeenkomst met de ouders, werd in een presentatie getoond dat het in elk geval tot en met schooljaar ‘20-’21 uiteindelijk om vijf groepen gaat die moeten uitwijken.

Tijdelijke piek

Het steekt de ouders dat het schoolbestuur om de hete brei heen draait. "Telkens wordt gezegd dat het gaat om een tijdelijke piek, terwijl al in de oude situatie bekend was dat er een tekort was”, aldus Elsendoorn.

In aanloop naar de bijeenkomst op 14 juni en op die bijeenkomst zelf hebben de ouders aan de bel getrokken. "Er moet nu duidelijkheid komen ook voor de langere termijn. Vandaar ook dat de reactie van INOS ons verbaast."

Zij haalt aan dat in het verleden ook al groepen zijn uitweken naar het buurtgebouw. Ook zat er een groep in een geïmproviseerd lokaal en maakte de school gebruik van ruimte op de Rudolf Steinerschool. "Er is al jaren sprake van een tekort en de komende zes jaar dus ook”, geeft Elsendoorn aan. “Dus wat ons betreft is er geen sprake van een tijdelijke situatie of een piek."

Huisvesting

Persoonlijk betreurt ze het als ouder met komend schooljaar een leerling in groep 1 en in groep 3 dat ook bij het aanmelden niet concreet gesproken is over het tekort aan lokalen.

"Nu gaat mijn dochter in groep 3 naar het derde gebouw in drie jaar tijd", verwijst ze naar de tijdelijke huisvesting twee jaar geleden in Teteringen tijdens de bouw van de Spoorzoeker. "Ik zit de aankomende vier jaar aan twee schoolgebouwen vast. Daar had ik nooit voor gekozen als ik dat had geweten.”

Elsendoorn benadrukt dat ze over de school tevreden is. "Ik ben heel enthousiast over het onderwijs en de manier waarop ouders bij de school worden betrokken. Alleen over de manier waarop dit is aangepakt niet."

Daarom trekken de ouders ook nu weer aan de bel. "De politiek moet weten wat er speelt."

Norm

"Op hoeveel groepslokalen een school recht heeft wordt bepaald via een norm die voor alle basisscholen wordt gebruikt. Die norm hanteerde de gemeente Breda en is overgenomen door de coöperatie BreedSaam. Hierin is de capaciteit leidend die op lange termijn (15 jaar) nodig is en die bepaald wordt op basis van een jaarlijkse prognose van de leerlingaantallen. Een gebouw wordt immers neergezet voor 40 jaar."

"In de prognose worden alle demografische ontwikkelingen die bij de gemeente bekend zijn meegenomen. Die prognose liet destijds en ook nu nog geen structurele groei zien waardoor er recht op meer lokalen ontstaat."

"Gezien de ontwikkelingen in de wijk is het maar de vraag of de prognoses uit gaan komen. Als blijkt dat de lange termijn prognoses wijzigen zullen andere oplossingen gevonden moeten worden. Dat is de reden waarom er geen harde uitspraken gedaan worden: als de situatie wijzigt zal daar ook op ingespeeld worden."

Plannen

"De besluitvorming daarover ligt niet bij ons als schoolbestuur maar bij BreedSaam, de coöperatie van 11 schoolbesturen. Die coöperatie heeft er ook voor gezorgd dat heel snel het nieuwe hoofdgebouw tot stand is gekomen."

"Ik heb daar dus veel vertrouwen in. We hebben ervoor gekozen kinderen uit de wijk toe te laten en alleen kinderen van buiten de wijk te weren. Dat betekent dat de ruimtebehoefte moeilijk voor meerdere jaren vooruit te plannen is."