Als het aan de D66 ligt komen er rondom Breda duurzame geluidschermen te staan. 

Naast het tegenhouden van geluid kun je met die duurzame schermen energie opwekken door de zonnecellen die in de schermen zijn verwerkt.

In een brief aan het college vraagt de D66 of het college bereid is om in overleg te gaan met Rijkswaterstaat en de provincie over de mogelijkheden die de schermen met zich mee brengen. De D66 ziet mogelijkheden voor de schermen bij de A16 en het plan Innov58, het onlangs gepresenteerde plan van de provincie Noord-Brabant voor het aanpakken van de verkeersknelpunten rondom Breda.

De Technische Universtiteit Eindhoven en Heijmans rondden een pilot succesvol af en volgens de D66 is het nu tijd de technologie op grotere schaal toe te passen.

Mogelijkheden

Naast geluidschermen langs de snelweg zien de democraten ook ruimte voor de schermen langs het spoor.

"Is het college bereid om bijvoorbeeld samen met de provincie Noord-Brabant in overleg te treden met ProRail om te onderzoeken of het toepassen van zonnecellen in geluidschermen van het spoor ook tot de mogelijkheden behoort?"