Het gebouw van basisschool De Spoorzoeker is nu al te klein. Komend schooljaar wijken naar alle waarschijnlijkheid drie groepen 3 uit naar het gebouw aan de Archimedesstraat waar tot aan de zomer de Islamitische Basisschool Okba Ibnoe Nafi zit.

Het gebouw van De Spoorzoeker is anderhalf jaar geleden opgeleverd. Tijdens de bouw in het voorgaande schooljaar werden leerlingen onderwezen in Teteringen, waar tijdelijk gebruik werd gemaakt van een gebouw.

De SP is verbaasd over het gebrek aan ruimte. Dat meldt de fractie in een brief aan de wethouder. Volgens de SP begrijpen ouders de gang van zaken niet en maken ze zich ongerust. De fractie wil van wethouder Haagh (PvdA, onderwijs) weten of zij die zorgen deelt en of ze deze zorgen kan wegnemen.

Frank van Esch, RvB-voorzitter van INOS, waaronder de school valt, stelt dat de meeste zorgen van de ouders inmiddels zijn weggenomen. “14 juni hebben we een goed bezochte ouderavond gehouden waarin veel vragen zijn beantwoord. Ik vermoed dat de vragen van de SP zijn gebaseerd op de eerste melding aan de ouders, op 6 juni.”  

Tijdelijk

De INOS-bestuurder geeft aan dat het om een tijdelijke oplossing gaat, die waarschijnlijk wel langer dan een schooljaar gaat duren. "Hoe lang precies, dat is lastig te zeggen. Dit gaat om het opvangen van een piek." Volgens hem was deze piek voorzien door Breedsaam, dat verantwoordelijk is voor de huisvesting van de basisscholen. "Wij gaan er nu vanuit dat dit een tijdelijke piek is. Als het langer duurt moet er een andere oplossing komen."

De SP is ook kritisch op het onderbrengen van de drie groepen in het gebouw aan de Archimedesstraat, dat komend jaar leeg komt te staan door de verhuizing van Okba Ibnoe Nafi. "Omdat deze niet meer voldoet aan de eisen voor een basisschool in deze tijd." Van Esch geeft aan dat kleine noodzakelijke aanpassingen gedaan worden. "Denk aan de toiletten."

Logisch

De keuze voor het gebouw aan de Archimedesstraat is volgens hem logisch. "Het alternatief was noodlokalen elders in de wijk. Dat is duur en geeft overlast voor de buurt. Het gebouw aan de Archimedesstraat is beter dan noodlokalen."

Van wethouder Haagh wil de SP weten of ze door Breedsaam op de hoogte is gebracht van het ruimte tekort en of ze er zelf van op de hoogte was. Ook vraagt de SP of bekend was dat er een tekort aan lokalen was ingecalculeerd.

Van Esch geeft aan dat de keuze voor de drie groepen 3 nog niet definitief is. De Medezeggenschapsraad moet nog advies geven.