De Bredase SP-fractie denkt dat het CSM-terrein het meest geschikt is als woonwijk. Daar zouden duizend woningen gebouwd kunnen worden. Dat blijkt uit een bespreeknotitie die de partij heeft opgesteld.

Doel van deze bespreeknotitie is het opstellen van een gemeentelijke visie voor het circa 25 hectare grote terrein. De notitie komt aan de orde komt in de raadscommissie Ruimte na het zomerreces.

"De grond is niet in het bezit van de gemeente, echter is de gemeenteraad bevoegd een bestemmingsplan vast te stellen waarop we sturing kunnen geven aan de inrichting van dit terrein", aldus opsteller René Spiegels in het stuk. "Nadenken over de invulling is dus nuttig en wenselijk."

Daarmee kan de raad een eigen visie geven op het terrein, onafhankelijk van de resultaten van de verkennende gesprekken die wethouder Alfred Arbouw momenteel voert met Corbion, eigenaar van het terrein.

Industrie

In de notitie schetst Spiegels een aantal randvoorwaarden, waardoor volgens hem sommige bestemmingen al afvallen. "Gezien de ligging in het centrum kijkt opnieuw industrie op deze locatie niet wenselijk", schrijft hij. Ook winkelruimte is niet opportuun, gezien de grote leegstand. Datzelfde geldt voor kantoorruimte.

Hij wijst de op de grote opgave om de komende jaren tot de bouw van betaalbare woningen te komen. Invulling van het terrein als woonwijk zou de stad daarmee helpen. Dat betekent volgens de SP ook niet dat er een nieuwe woonwijk met alleen betaalbare woningen zou moeten komen.

Spiegels denkt aan een gelijke verdeling van sociale huur, sociale koop en vrije sector. "Bewoners met geld de stad uitjagen is geen goed idee."

Mark

Het terrein zou tevens gebruikt kunnen worden als overloop voor de Mark, waar Breda sowieso nog naar op zoek is. 'Een optie is een verlaagd park aan te leggen dat wellicht één keer per jaar bij een hoge afvoer van de rivier kan onderlopen." Dat combineert de noodzakelijke afvoer van water op piekmomenten met een aantrekkelijk park voor de wijk.

Ander uitgangspunt voor de wijk zou bebouwing met duurzame gebouwen moeten zijn, met energie die lokaal wordt opgewekt.