Met auto’s van karton, en lijnen van tape hebben bewoners van de Voltaweg een indruk gekregen van hoe de nieuwe inrichting van hun straat eruit zou kunnen gaan zien. 

Stedebouwkundig bureau Urban Synergy was de bedenker van het lijnenspel, waarmee de herinrichting op werkelijke schaal een voorbeeld kreeg. Het bureau werkt in opdracht van de gemeente aan de herinrichting van een aantal openbare ruimtes in het Liniekwartier (stempel 2).

De stedenbouwkundigen zijn verschillende keren in gesprek gegaan met bewoners om ze mee te laten denken over de inrichting. "In mei zijn we daarom bij bewoners langs de deuren geweest om ze een aantal vragen te stellen en zijn diverse goede ideeën en aandachtspunten opgehaald."

"Bewoners gaven onder meer aan meer parkeerplaatsen te willen, maar niet ten koste van het groen", geeft Laura de Bonth van Urban Synergy aan. "Vandaar dat we tot deze oplossing van twee doodlopende straten zijn gekomen."

Ontwerp

Alle opmerkingen, vragen en wensen zijn vertaald in het eerste ontwerp. "Dit ontwerp hebben we afgelopen zaterdag laten zien in de openbare ruimte van de Voltaweg, de Morsestraat, Wattstraat en de Copernicusstraat door een 1 op 1 maquette te maken."

In de gesprekken gaven bewoners aan een aantal waardevolle bomen te willen behouden, de nieuwe groeninrichting te waarderen en kwamen ideeën naar voren voor kleinschalige speelelementen en een zitelement op het pleintje van de Voltaweg.

In de maquette werden bomen uitgebeeld met grote heliumballonnen, waren er auto’s van karton en beplanting en geveltuintjes zijn allemaal op werkelijke grote uitgezaagd en konden door bewoners verplaatst worden indien gewenst.

Eind van het jaar moet het definitieve ontwerp voor de wijk gereed zijn. De planning is dan dat de herinrichting in het voorjaar van 2017 wordt uitgevoerd.