De Bredase woningcorporaties Allee Wonen, WonenBreburg en Laurentius doen een nieuwe oproep aan minister Stef Blok (Wonen) om de verhuurdersheffing af te schaffen. 

"Als we die niet hoeven te betalen, kunnen we dat geld investeren in de stad", aldus de corporaties.

Blok komt deze week met zowel de evaluatie van de verhuurdersheffing als een bericht over de toegenomen investeringscapaciteit van woningcorporaties.

"De Bredase corporaties waarschuwen dat die indicatieve toegenomen investeringscapaciteit de schadelijke gevolgen verhuurderheffing niet weg poetst", schrijven de drie in een gezamenlijk verklaring. "Een baksteen is geen bankbiljet!"

Huurverhogingen

De afgelopen jaren hebben de Bredase corporaties ondanks de bezuinigingen op de organisatie en onderhoud, toch hogere huurverhogingen moeten doorvoeren om het betalen van de heffing mogelijk te maken.

"Huurders zitten daarmee wel aan de max. Voor veel huishoudens is het eigenlijk niet meer op te brengen", aldus de drie. Onder meer WonenBreburg verlaagde van enkele woningen daarom de huur alweer.

Corporaties met hun bewoners hebben de heffing inderdaad financieel overleefd, stellen ze cynisch. Daar is volgens hen echter wel een hoge prijs voor betaald.

Lage inkomens

"Zowel de evaluatie van de minister als het onderzoek van COELO laat zien dat vooral huurders met lagere inkomens de prijs betalen van de verhuurderheffing, ieder jaar weer." 

De corporaties in Breda maken zich zorgen over mensen met lage inkomens die hun huur niet meer kunnen betalen. Maar ook over mensen die geen woning kunnen vinden. “Daar kan de minister niet omheen”, stellen ze..

Volgens de corporaties doen ze wat ze kunnen, ook als het gaat om bouwen. "Samen met onze huurders en de gemeente houden wij ons aan onze prestatie-afspraken. Wij hopen dat de minister door het verlagen of stoppen van de verhuurdersheffing ons in staat stelt hier nog een schep boven op te doen. In het belang van Breda. Maak van de heffing een investeringsprikkel voor méér en betere sociale huurwoningen."