Gemeente Breda organiseert een brainstormsessie over de toekomst van Breda Sportstad. Omdat het beleid 'Sportimpuls Breda' van 2011-2014 niet meer van toepassing is, wordt bekeken hoe dit vanaf 2017 ingevuld gaat worden.

Een belangrijk deel van de sportthema’s valt per 2017 in het kader van 'Breda Doet, samen verder!'.

Deze thema's zijn onder andere sportbevordering in brede zin, sportactiviteiten op scholen en in de Bredase wijken en de inzet van sport als middel en versterken van verenigingen.

Na de zomer gaat de gemeente in gesprek met partijen uit het veld over onder meer accommodaties, topsport- en talentontwikkeling en sportevenementen. Op maandag 4 juli vindt de bijeenkomst plaats.