Gemeente Breda gaat in 2016 nog drie ton extra uitgeven voor starters, zzp’ers en de creatieve sector.

Het geld wordt toegevoegd aan de begroting Ondernemend Breda. De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met het voorstel.

Het geld wordt geïnvesteerd in drie groepen: Innovatieve starters, ZZP’ers/MKB en de creatieve sector. Het doel van deze financiële investering is het laten doorgroeien van deze groepen en het stimuleren van werkgelegenheid.

Volgens het voorstel groeide de creatieve sector de afgelopen jaren enorm. Breda wil zich profileren in visual design. Hier valt onder andere game-ontwikkeling, audio-visueel en de reclametak onder. Er is in de afgelopen jaren al ingezet op Europese projecten als VIVID, de game-incubator van de NHTV en het oprichten van het netwerk ‘City of Imageneers’. In 2016 wil de gemeente dit netwerk verstevigen en ondersteunen.

Ook startende bedrijven zijn volgens de gemeente belangrijk voor Breda als het gaat om extra dynamiek en werkgelegenheid in de stad. Onder andere met het project Starterslift worden start-ups met innovatieve ideeën begeleid om deze om te zetten naar een groeiend bedrijf. Het project hielp de afgelopen jaren al 38 bedrijven uit Breda die samen 83 banen creëerden. De gemeente wil de Starterslift voor de komende twee jaar financieel blijven ondersteunen.

Daarnaast zijn het de Bredase bedrijven die de komende jaren worden ondersteund in het verder groeien. Van de 17.000 bedrijven in Breda, behoren er 11.000 tot de categorie ZZP/eenmanszaak. Hiervan wil 18% uitgroeien tot een bedrijf met personeel. Gemeente Breda investeert daarom verder in de pilot ‘Master business coach’, waarin er voor deze groep coaching- en opleidingsprogramma’s worden aangeboden.