Het verbaast de fractie van GroenLinks dat bij de herasfaltering van de Irenestraat geen plaats meer is voor de drie huidige zebrapaden. Dat meldt fractievoorzitter Jos Koniuszek in vragen aan het college.

"Op de Irenestraat wordt hard gereden en zeker na het uitgaan haalt niet iedereen de bocht", schrijft Koniuszek aan burgemeester en wethouders. "Bomen, lantaarnpalen en geparkeerde auto’s zijn regelmatig de pineut."

De GroenLinks-fractie stelt voor om gelijktijdig met de herbestrating verkeersremmende maatregelen te nemen. Ook denkt de fractie dat het mogelijk moet zijn slimmer met het regenwater om te gaan.

Bij de nieuwe bestrating zou gekozen moeten worden voor afvoer in de bodem in plaats van in het riool.

Gesprek

In de brief hekelt GroenLinks de manier waarop de herbestrating is aangekondigd. De fractie stelt van verschillende bewoners zorgen te hebben gehoord over de nieuwe inrichting en de gang van zaken. "Waarom heeft u er niet voor gekozen om met bewoners en belanghebbenden van te voren in gesprek te gaan?"