Breda heeft voor dit jaar vijf ton gereserveerd voor de de totale doorontwikkeling van het online kanalenlandschap van de Gemeente Breda, waar de website deel van uitmaakt. 

De aanbesteding van deze opdracht vindt eind van de maand plaats.

Als onderdeel van het hele project zou de nieuwe website in maart 2017 klaar zou moeten zijn. "Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 april ingestemd met het gedachtegoed en de spelregels voor de nieuwe website", bevestigt een woordvoerder.

Al is de aanbesteding nog niet online, duidelijk is wel dat het voor de bezoeker overzichtelijker moet worden. De website krijgt ‘focus op toptaken’. "Hiermee maken we online contact en online regelen met de gemeente makkelijker", aldus de woordvoerder, die toelicht wat hiermee wordt bedoeld. "Toptaken worden gebaseerd op vragen die veel gesteld worden aan de gemeente; ze gaan vaak over paspoort, grofvuil, parkeren etc. en kunnen ook seizoensgebonden zijn zoals kerstbomen of gladheid."

Op dit moment wordt de aanbesteding voorbereid. De aanbestedingsdocumenten, inclusief uitgangspunten die horen bij de toptakensite die we willen realiseren, worden eind deze maand openbaar gemaakt via de formele inkoopkanalen van de gemeente. Het gereserveerde bedrag is niet alleen bestemd voor Breda.nl. De stad heeft verschillende deelwebsites. zoals opgeruimdbreda, breda2030, bredabegroot, gemeenteraadbreda en het geldvanbreda. Ook deze door de gemeente als microsites bestempelde websites maken deel uit van het ‘online kanalenlandschap’ dat onder handen genomen wordt.  

Hackers

De huidige website werd in 2011 gelanceerd, die de vorige site waarvan de basis uit 2000 stamde, verving. Dat ging verre van vlekkeloos. De gemeente plaatste korte tijd een button ‘werk in uitvoering’ op de site ten teken dat de site niet werkte zoals moest. 

Internetdeskundige Henk van Ess noemde destijds de eerst opgeleverde site voer voor hackers. De huidige site kostte de gemeente 450.000 euro. Over dat bedrag ontstond in 2011 discussie binnen de raad, maar ook daarbuiten. Saskia Boelema, toen verantwoordelijk als wethouder, noemde de kritiek op de kosten niet terecht.

Voor de nieuwe online strategie kiest Breda ervoor in vroegtijdig stadium inwoners te betrekken bij de ontwikkeling. Daarvoor worden interne en externe klankbordgroepen in het leven geroepen en komen er testsessies voor de website en microsites. Bredanaars worden nog opgeroepen deel te nemen aan aan de klankbordgroep of testsessies.