Het college moet ervoor zorgen dat er nog dit jaar vijftig tijdelijke huizen worden gebouwd in de stad. Een motie daarover werd tijdens de afgelopen raadsvergadering met ruime meerderheid aangenomen.

In de motie gaat het over vijftig tijdelijke huizen, zoals bijvoorbeeld het Tiny House zoals dat nu aan de Oude Vest naast de Stadsgalerij geplaatst is.

Verantwoordelijk wethouder Van Lunteren wilde al veel eerder van dit soort huizen in Breda, maar vond bij investeerders telkens geen gehoor.

De bouwers en investeerders gaven aan meer zekerheid te willen over de termijn. Bij tijdelijke invulling van een gebied kan slechts een ontheffing van tien jaar gegeven worden.

Dat was telkens te kort om tot een rendabele investering te komen.