Vijfduizend zonnepanelen voor middelbare scholen Breda

Acht middelbare scholen in Breda krijgen in totaal vijfduizend zonnepanelen. De panelen leveren samen 1,2 miljoen kWh aan stroomopbrengsten. Dit komt overeen met ongeveer 650 woningen met elk zes tot acht zonnepanelen.

De plaatsing van de zonnepanelen zorgt ervoor dat de scholen 60 tot 70 procent van hun jaarverbruik verduurzamen. Hiermee wordt een uitstoot van circa 1 miljoen kilo CO² per jaar voorkomen.

In het najaar van 2016 wordt gestart met de locaties Graaf Engelbrecht, Stedelijk Gymnasium en De Nassau (locatie De la Reijweg). In 2017 krijgen het Onze Lieve Vrouwelyceum en De Nassau (locatie Paul Krugerlaan) de zonnepanelen.

Tot slot volgen in 2018 de campus Markenhage College / Michael College / Orion lyceum en campus International School Breda / Mencia de Mendoza lyceum.

Stimuleringsregeling

De plaatsing is mogelijk met medewerking van de gemeente Breda en dankzij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Opdrachtgever is Building Breda, de overkoepelende organisatie van vastgoed voor middelbare scholen in Breda. De investering leidt tot circa 40 procent lagere stroomkosten voor de VO-scholen.

Ontwikkelaar Loyalty Solar uit Breda realiseert het project. In nauwe samenwerking met Building Breda en Dyade Huisvesting en Vastgoed is 1,5 jaar gewerkt aan de voorbereiding.

Tip de redactie