'Bouw duizend sociale huurwoningen Breda start voor zomer 2019'

Breda moet zorgen dat voor 1 juli 2019 begonnen wordt aan de bouw van duizend sociale huurwoningen. Dat heeft de raad het college opgedragen in een motie tijdens de laatste raadsvergadering.

De opdracht aan het college is volgens de raad om meerdere redenen noodzakelijk. Zo zou Laurentius de komende jaren duizend sociale huurwoningen aan de voorraad onttrekken.

Daarnaast constateert de raad dat er nauwelijks plannen zijn voor de bouw van sociale huurwoningen.

Gelijktijdig neemt de druk op deze sector toe doordat Breda van het Rijk de opdracht krijgt vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. 

Voorbereidingstijd

De raad wijst erop dat realisatie van woningen een aanzienlijke voorbereidingstijd vraagt "en dat daar waar je nu plannen maakt, er van start bouw vaak pas na twee jaar sprake kan zijn."

De opdracht aan het college is volgens de raad realistisch omdat het het college in de voorjaarsnota al rekening heeft gehouden met een investering.

Tip de redactie