Muziek en klok Grote Toren even tot zwijgen gebracht

De klok van de Grote Toren staat stil en de beiaard klinkt ook al niet door een verbouwing van het kantoor voor stadsbeiaardier Paul Maassen.

Maassen krijgt een nieuwe, grotere cabine - kantoor - en speelklavier. Ook worden de wijzers van het uurwerk op de toren gerepareerd.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Breda uitgevoerd door de firma Eijsbouts.

Het is een secuur werkje op 65 meter hoogte. De oude cabine stamt uit de jaren 20 van de vorige eeuw, en is in opdracht gebouwd van onder andere toenmalig stadsbeiaardier Jac. A. Maassen, overgrootvader van de huidige stadsbeiaardier.

Marktbespelingen

Vanwege de werkzaamheden wordt het ook stil in de stad; van 13 juni tot begin juli zijn er geen marktbespelingen op dinsdag en vrijdag door de stadsbeiaardier.

Ook klinkt het automatisch speelwerk gedurende die periode niet. En van 16 juni tot 23 juni zitten er geen wijzers op de wijzerplaten; deze worden gerestaureerd.

De restauratie gaat gepaard met de mogelijkheid een klok te doneren. Wie geld doneert kan zijn naam letterlijk vereeuwigd zien op de klok, zoals dat ook al met de huidige beiaard, stammend uit 1695, is gebeurd door burgers, bedrijven en gemeente. Geïnteresseerden kunnen zich tot 24 juni melden.

Kraan

Donderdag worden met een grote kraan de oude cabine, trap en wijzers dan uit de toren gehesen.

Op 9, 10 en 11 september wordt de heringebruikname gevierd met een internationaal beiaard improvisatieconcours, een torenspektakel en diverse andere evenementen.

Tijdens de werkzaamheden is in de Grote Kerk onder andere het oude beiaardklavier geëxposeerd.

Tip de redactie