Vredesmars van AZC naar Mondiaal Centrum

Het Mondiaal Centrum Breda wil samen met een aantal andere organisaties een nieuwe vredesmars organiseren. 

De mars zou moeten beginnen bij het AZC in de Boschpoort en via het belastingkantoor moeten eindigen bij het Mondiaal Centrum aan de Roland Holststraat. Vorig jaar liepen er 150 mensen mee met een dergelijke tocht.

Als het aan de organisatie ligt, krijgt de vredesmars dit jaar veel meer deelnemers. De initiatiefnemers richten zich meer op maatschappelijke organisaties als sportclubs, dorps- en wijkraden en scholen in de stad. De mars valt samen met de laatste dag van landelijke vredesweek, die als thema heeft ‘Vrede verbindt, Vrede vlecht. Wie durft?’.

Aanmelden

“We mogen ons niet laten niet laat ontmoedigen door de overmacht van geweld en angst”, aldus de organisatie. “Vrede is een voorrecht waar we ons voor moeten blijven inzetten. Bijvoorbeeld door kinderen va verschillende achtergronden en religies bij elkaar te brengen en lessen te geven in vrede. Zo leert een nieuwe generatie dat verbinding en ontmoeting vrede brengt. Een tegengeluid voor alle haat waar ze mee opgroeien op dit moment.”

Op donderdag 16 juni houdt de organisatie een informatieavond in het Mondiaal Centrum. Op die dag wordt de mars zo goed mogelijk voorbereid en kunnen organisaties zich aanmelden voor de vredesmars.

Tip de redactie