Groenlinks verbijsterd over plan van aanpak opvang vluchtelingen

Groenlinks Breda is het niet eens met het 'Plan van aanpak opvang vluchtelingen subregio de Baronie', dat donderdagavond door de colleges in de Baronie werd gepresenteerd.

Uit dit plan blijkt dat Breda voorlopig niets extra’s doet omtrent de opvang van vluchtelingen. Volgens het nieuwe asielplan moet regio Baronie in totaal 1.087 asielzoekers opvangen. De concrete aanpak wordt in overleg met alle betrokken gemeenten en het COA bekeken. 

Op basis van de actuele ontwikkelingen leveren de gemeenten uiterlijk eind 2017 de verschillende vormen van huisvesting op. Monica Tecklenburg, raadslid Groenlinks, laat weten dat de partij het niet eens is met deze aanpak. "Natuurlijk, alle steden en dorpen moeten wat ons betreft naar mogelijkheden hun bijdrage leveren. Maar nu gaat Breda wachten tot de anderen daadwerkelijk de plannen uitgevoerd hebben. Eind 2017 zal de opvang gereed zijn. Dat is geen oplossing", aldus Tecklenburg.

Constructief

Burgemeester Paul Depla is daarentegen wel blij met het resultaat: "Alle gemeenten zijn solidair en pakken een deel van de opgave. De bestuurders hebben de afgelopen weken gezamenlijk constructief gesproken en gewerkt aan een plan van aanpak. Vanuit het besef dat extra opvang voor vluchtelingen en huisvesting voor statushouders nodig is. Het plan van aanpak voorziet in de opvang van 1270 personen in de Baronie-gemeenten bovenop het aantal van 1600 vluchtelingen dat al in azc’s in Gilze en Rijen en Breda opgevangen wordt."

In het overleg met de andere gemeenten is een verdeelmodel ontstaan waarbij vijf van de acht gemeenten vluchtelingen opvangen. De andere drie gemeenten nemen extra huisvesting van statushouders voor hun rekening. Concreet betekent dit dat de gemeenten Zundert, Etten-Leur, Oosterhout en Breda een locatieonderzoek gaan uitvoeren voor langduriger opvang in een asielzoekerscentrum.

Belastingkantoor

Groenlinks wil dat Breda de verantwoordelijkheid neemt om meer vluchtelingen dan de huidige 400 op te vangen. "Vluchtelingen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Breda moet nu extra opvang aanbieden." De opvang kan wat Groenlinks betreft plaatsvinden in het Belastingkantoor, maar ook in de Boschpoort zelf. De partij vindt onder andere dat gemeente Breda opnieuw de mogelijkheden van de Boschpoort moet bespreken.

Eind maart verzocht de Commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, aan alle Brabantse gemeenten om extra opvang voor vluchtelingen te realiseren op basis van de verhoogde instroom van vluchtelingen in ons land. Met het plan van aanpak willen de Baronie-gemeenten een bijdrage leveren.

Tip de redactie