'Samenwerking Gemeente Breda en CZ intensiever'

Gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ gaan hun samenwerking intensiveren om de dienstverlening aan Bredanaars die verzekerd zijn bij CZ te verbeteren. 

Zo moet het ‘van het kastje naar de muur’ gevoel voorkomen worden.

De verantwoordelijkheid om mensen langer en gezond thuis te laten wonen en ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is, ligt bij Gemeente Breda en CZ.

Zo gaat de gemeente over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en regelt CZ de zaken op het gebied van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Centraal

"We zetten onze inwoners centraal. En wanneer we meer samenwerken op het gebied van deze wetten, komen we onze inwoners die deze vormen van zorg nodig hebben, tegemoet", zegt Miriam Haagh, wethouder Zorg & Welzijn.

"Achter de schermen willen we zo samenwerken, dat onze inwoners geen last hebben van de decentralisatie van deze wetten en er geen sprake is van ‘kastje muur’," aldus Haagh.

De samenwerking tussen Gemeente Breda en CZ startte in 2012 in de vorm van een zorgverzekering voor minima en is de afgelopen jaren uitgebreid. Er is bijvoorbeeld een beweegprogramma ontwikkeld om Bredase burgers met een uitkering aan een baan te helpen.

Actief

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter bij zorgverzekeraar CZ: "De gemeente Breda stelt zich actief op naar kwetsbare inwoners. Wij kijken daar in ons beleid ook sterk naar."

"We voelen ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om op dat vlak samen te werken en te verbinden. Met de gemeente Breda vinden we daar een hele mooie match."

Het nieuwe samenwerkingsverband dat donderdag werd ondertekend door beide partijen, heeft vijf hoofdthema’s: relatie wijkverpleging wijkteam, jeugd (overgang jongeren die 18 worden vanuit de jeugdwet naar de Wmo en ZvW), GGZ, preventie, innovatie en zorgverzekering minima. Alle kennis en resultaten die deze vernieuwde samenwerking oplevert, worden gedeeld met de regiogemeenten.

Tip de redactie