‘Percentage kinderen zonder zwemdiploma omlaag’

Breda gaat werk maken van het terugdringen van het aantal kinderen dat geen zwemdiploma heeft. Dat percentage ligt nu op acht procent.

Dat was de uitkomst van de vergadering van de commissie Maatschappij van woensdagavond. Het weer invoeren van schoolzwemmen is niet aan de orde, maakte wethouder Paul de Beer duidelijk.

Niet alleen omdat daar politiek geen draagvlak voor is, maar ook omdat daar bij de scholen geen draagvlak voor is. Ook het invullen van gymlessen voor schoolzwemmen is geen optie.  “Scholen zijn dan weer veel tijd kwijt aan vervoer, dat gaat te koste van de bewegingsuren”, aldus wethouder De Beer in beantwoording van vragen die de SP stelde in een bespreeknotitie. “Laten we ons richten op het percentage dat geen diploma heeft.”

De Beer ziet mogelijkheden om samen met het CIOS wat te doen. De sportopleiding zoekt volgens hem stageplaatsen. “Daar ligt een kans, mogelijk om dit ten bate te laten komen aan het zwemonderwijs.” Hij maakt in de sportbegroting bovendien ruimte vrij voor een combinatiefunctionaris. “De gesprekken zijn daar over gaande.”

De SP wilde een jaarlijks onderzoek naar het percentage. Dat onderzoek gaat er niet komen. Voorkeur heeft het aanpakken van het percentage. Volgens De Beer is de regeling zoals die via het Jeugdsportfonds wordt aangeboden effectief. “Daar hebben 750 kinderen gebruik van gemaakt.”

In de discussie maakte De Beer duidelijk dat de bestaande Vangnetregeling te ingewikkeld is en dat daar daardoor geen gebruik van wordt gemaakt. “Ik stel voor dat we die afschaffen, dan wekken we ook niet de indruk dat er een regeling is. Door dit te schrappen, besparen we de kosten.”

“Je moet altijd streven naar reductie van een bepaald percentage”, aldus De Beer, die verwijst naar het percentage van Breda ten opzichte van het landelijk gemiddelde, dat op 12 procent ligt.

Onderdeel van het door de SP gesignaleerde probleem, zijn gezinnen die uit geldgebrek kinderen niet op zwemles doen. Vooral gezinnen die net een paar tientjes per jaar teveel verdienen, missen daardoor de korting op de zwemlessen. De Beer gaf aan te kijken op welke manier dat opgelost kan worden.

Tip de redactie