Hazeldonk krijgt meer beveiligingscamera’s op het parkeerterrein. Dat is besloten door de gemeente, politie en de beheerder van het terrein. 

Deze maatregel wordt vooral genomen om de grote hoeveelheid ladingdiefstallen tegen te gaan.

Burgemeester Paul Depla liet deze week in een raadsbrief weten welke maatregelen er genomen worden om de veiligheidssituatie op Hazeldonk te verbeteren. Zo komt er een nieuw camerasysteem met kentekenregistratie en wordt er gekeken naar een verdere uitbreiding van het aantal beveiligingscamera's. Ook wordt er een bewaakte truckparking gerealiseerd.

Collegevragen

De politie heeft naar aanleiding van de collegevragen over de veiligheid op de truckparking een overzicht gemaakt van het aantal criminele activiteiten. De ontwikkelingen tussen 2013 en 2016 zijn hierbij in beeld gebracht. Daarbij is gelet op diefstal in en vanuit voertuigen en bedrijven en op de drugsproblematiek. 

Uit ‘Signaalrapportage Hazeldonk’ blijkt dat er in 2015 in totaal 53 ladingdiefstallen zijn gepleegd. Dit ten op zichte van de 24 in het jaar 2014. Dat is een verdubbeling van het aantal diefstallen. Depla schrijft in de brief dat de signaalrapportage de noodzakelijke aandacht bevestigt voor diefstal uit en vanaf voertuigen.

Het parkmanagement van het terrein LCHM Hazeldonk is erg blij met de genomen maatregelen. Dat laat Marie-Cecile Roovers van de Vereniging LCHM weten. “Het is jammer van de cijfers, maar we doen al zes jaar ons uiterste best om de veiligheid te optimaliseren. Dat heeft onze prioriteit.” Het veiligheidsplan, bestaande uit de drie onderdelen camerabewaking, handhaving en bewaakt parkeren, moet uiteindelijk gaan leiden tot minder criminaliteit op het terrein.