Breda houdt over 2015 14,8 miljoen euro over. Voor het grootste deel komt deze meevaller doordat Breda geld overhoudt dat bestemd was voor het uitvoeren van overgedragen rijkstaken op het gebied van zorg en arbeid.

12,8 miljoen gaf de gemeente minder uit dat werd begroot op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en de Participatiewet. Wethouder De Beer is tevreden met dit resultaat. “Het houdt in dat we het goed hebben ingeschat.”

Maar wat gaat Breda met dit geld doen? Niet verbrassen in elk geval, maar vooral sparen voor de toekomst. De 12,8 miljoen gaan rechtstreeks in het spaarpotje bestemd voor de overgedragen taken. Dat potje groeit tot 22 miljoen, onder meer door samenvoeging met andere kleinere reserves.

“Driekwart hiervan hebben we nodig om onzekerheden af te dichten”, geeft wethouder Paul de Beer aan. Dat is onder meer nodig omdat Breda voor dit en komend jaar minder geld krijgt van het Rijk voor deze taken. “Een kwart gaan we inzetten voor innovatie in de zorg en voor preventie.” Dat kan uiteindelijk voor een besparing zorgen doordat mensen minder dure zorg nodig hebben. “Maar het belangrijkste is verbetering van het beleid.”

Het overige geld gaat voor een groot deel naar de investeringsreserve. “Zodat we kansen kunnen pakken als die zich voordoen”, verwijst De Beer naar de eerder al in de voorjaarsnota besproken doelen.

Overigens is de jaarrekening nog niet goed gekeurd door de accountant. Dat komt omdat onder meer de Sociale Verzekerings Bank, verantwoordelijk voor uitkering van zorgbudgetten, nog geen goedgekeurde jaarrekening heeft. “Maar omdat we volgende week de voorjaarsnota bespreken in de raad, wilde ik niet wachten met het vrijgeven van deze voorlopige cijfers.” De Beer verwacht geen verrassingen van de accountant.