De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld.

De inspectie acht dit nodig nadat duidelijk werd dat met name veiligheidsgerelateerde onderwerpen niet op orde zijn.

Onderwerpen zoals medicatieveiligheid, medische technologie en het Veiligheidsmanagementsysteem worden in het onderzoeksrapport onvoldoende bevonden. 

De Raad van Bestuur en Bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf nemen het rapport van de Inspectie serieus. "Wij herkennen de geconstateerde verbeterpunten en zijn hier ook al mee bezig. Wij pakken de bevindingen van de Inspectie op om met nog meer voortvarendheid alle overige verbeteringen binnen de gestelde zes maanden door te voeren", laat Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur, weten.