Tenminste twee bewoners van De Prins hebben bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen het weigeren van een parkeervergunning. 

De twee behoren tot de groep van 133 parkeerders die volgens de gemeente eerder onterecht een vergunning kregen voor een plek op straat.

Volgens de gemeente komen ze niet in aanmerking voor een plek op straat, aangezien ze kunnen parkeren in de garage bij het complex. 81 van deze parkeerders hebben voor dit jaar een coulanceregeling aangeboden gekregen, onder wie deze twee bewoners van de Prins. In totaal maakten tien Bredanaars bezwaar.

Degenen die uit coulance een vergunning hebben gekregen mogen nog tot 1 maart 2017 op straat parkeren. Breda verwijst in de motivatie aan de bezwaarmakers naar de Parkeerverordening Breda 2013. 52 nieuwe aanvragen werden afgewezen op basis van deze verordening, eveneens omdat de aanvragers parkeergelegenheid op eigen terrein hebben.

Voor de bewoners betekent het weigeren van een parkeervergunning voor een plek in de Middellaan een verhoging van zo’n tien keer het tarief. Voor een parkeervergunning op straat betalen de autobezitters € 96 per jaar, een niet gereserveerde plek in de garage kost €70 per maand.

De tweede bezwaarmaker geeft aan dat het hebben van een niet gereserveerde plaats in de parkeergarage voor hem geen optie is. “Met evenementen als de Singelloop is de garage vol”, schrijft hij. Dan is hij genoodzaakt alsnog op straat te parkeren. Hij hoopt op een gereduceerd tarief voor een vaste plek in de garage.

De bezwaren worden deze woensdag behandeld door de commissie bezwaarschriften van de gemeente. Het is onbekend voor hoeveel mensen in het centrum het strenger interpreteren van de parkeerverordening vergelijkbare gevolgen heeft. Standpunt van de gemeente is dat er bij parkeergelegenheid op eigen terrein geen vergunning wordt verleend.

Breda kent momenteel 2816 basisvergunningen en 907 jaarvergunningen, bedoeld voor een tweede of derde auto.