Breda past de verkeersloop rond het Valkenberg aan. Zo komt er een doorsteek bij de Kennedylaan richting de Valkenstraat voor verkeer komende uit de richting van het station.

Daarnaast mag verkeer vanaf de Delpratsingel straks ook weer linksaf de Kennedylaan in. Daar staat tegenover dat de Academiesingel tussen de Meerten Verhoffstraat en Emmastraat eenrichtingstraat wordt voor autoverkeer, met uitzondering van bussen, taxi’s en hulpdiensten. Verkeer is alleen toegestaan van oost naar west.

Het eenrichtingsverkeer wordt pas ingevoerd als de Doornboslaan weer open is voor verkeer, maar wel zo spoedig mogelijk.

De vrijgekomen rijstrook op de Academiesingel-Delpratsingel wordt na invoering van eenrichtingsverkeer alleen nog gebruikt voor taxi’s en lokaal bestemmingsverkeer. "Met name voor de taxi’s levert dit een groot voordeel op, zij rijden vanuit de Delpratsingel linksaf de Meerten Verhoffstraat in", verwacht de gemeente.

Wachtrij

Door het eenrichtingsverkeer voorkomt de gemeente naar eigen zeggen een wachtrij van autoverkeer op de kruising met de Willemstraat, die als belangrijke oversteek geldt voor voetgangers en fietsers als onderdeel van de verbinding tussen Station en binnenstad. "Bovendien wordt het aantal potentiële conflicten fors verminderd op deze kruising, wat de veiligheid en comfort ten goede komt."

Voor verkeer richting Keizerstraat, Vlaszak en Oude Vest betekenen de maatregelen dat er vanaf de kruising Belcrumweg/Academiesingel niet meer via de Delpratsingel gereden kan worden. Voor dit verkeer geldt dan de route Belcrumweg- Stationslaan - Terheijdenseweg of Doornboslaan richting oostzijde van de binnenstad. 

Voor de bereikbaarheid van de Spoorbuurt en Station zuidzijde verandert er niets ten opzichte van het oorspronkelijke plan, aldus de gemeente.

Bereikbaar

De verkeersmaatregelen moeten er volgens de gemeente Breda voor zorgen dat de binnenstad goed bereikbaar blijft. De voorbereidingen van de werkzaamheden zijn in volle gang.

"Het streven is om de werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren met de herinrichting van de Academiesingel", aldus de gemeente.