Breda wil vanaf 2017 op een nieuwe manier omgaan met de evenementen in de stad. 

Op dit moment is het college van B&W bezig het nieuwe beleid vorm te geven.

Dat gebeurt samen met verschillende partijen in de sector. Een nieuwe beleid moet transparantie bieden op de manier waarop de stad evenementen faciliteert en subsidieert.

Evenementen moeten volgens de gemeente het profiel van Breda versterken en moeten wervend zijn voor nieuwe bezoekers. Daarnaast moet het beleid uitnodigend en duidelijk zijn voor organisaties van evenementen. Ook wil de gemeente transparantie als het gaat om het faciliteren of subsidiëren van de Bredase evenementen. In het nieuwe document worden ook de veiligheidsrisico’s en het voorkomen van overlast voor bezoekers of omwonenden meegenomen.

Commercialisering

De gemeente heeft al gekeken naar het actueel evenementenbeleid van andere gemeenten, zoals Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen. Betrokken partijen waar gemeente Breda mee in gesprek gaat zijn onder andere wijkraden, omwonenden van Stadshart / Valkenberg, het binnenstadsmanagement, ondernemers en horeca in de binnenstad en de VVV en toeristisch fonds. Ook wordt de NHTV benaderd om kennis te delen en mee te denken.

Het evenementenbeleid moet bijdragen aan de ambities die eerder ook al kenbaar werden gemaakt in het bestuursakkoord "Focus op vooruitgang 2015-2018".  Aan de orden komen locaties als de binnenstad, Breepark en het buitengebied voor bestaande en nieuwe evenementen. Inhoudelijk kijken de opstellers naar citybranding, commercialisering en ‘festivalisering’.

Stadsbeleving

Uitgangspunten bij het opstellen van de nieuwe nota zijn stadsbeleving, de bijdragen aan profilering en beleidsambities. Daarnaast wordt het locatiebeleid en (de)regulering als het sturen, spreiden en beheersen van evenementen meegewogen. Ander deelonderwerp zijn faciliteren, subsidies en dienstverlening rond de evenementen.

Breda subsidieert momenteel bijna zestig grote en kleinere evenementen(organisaties), waarvan uitstraling en bereik variëren. Van de 1,5 miljoen subsidie per jaar krijgt een kwart van de evenementen in totaal 80 procent van het geld.  Het evenementenbeleid moet in november door de gemeente worden vastgesteld.