Het lijkt erop dat Breda geld overhoudt op het zorgbudget 2015. Dit blijkt uit de tweede bestuursrapportage 2015. Bas Maes, fractievoorzitter van SP Breda vindt dit niet per se een goede zaak.

In het geval dat er geld uit het zorgbudget overblijft moeten de gemeente onderzoeken hoe dat mogelijk is, zegt Maes. “We moeten ons afvragen of mensen dan wel de zorg krijgen die ze verdienen”, aldus de fractievoorzitter.

Volgens Maes is het uiteraard ook mogelijk dat de gemeente het geld op een slimme manier heeft uitgegeven zonder te bezuinigen op de hulpbehoevenden. “Het is wel belangrijk om te kijken naar de oorzaak van dit overschot en niet meteen gaan juichten als er wat geld overblijft.”

Vandaar dat de partij vragen heeft gesteld aan het college van B&W van Breda. “Het blijft natuurlijk gek dat steeds meer mensen schulden krijgen door onder andere het stijgen van de huur, maar de gemeente misschien geld overhoudt.”

Uit onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur onder een derde van de gemeenten in Nederland, blijkt dat de meeste gemeenten vorig jaar geld hebben overgehouden op het zorgbudget. De fractievoorzitter weet niet of Breda onder deze onderzochte gemeenten viel. “Het ziet er in ieder geval wel naar uit dat Breda mee doet met deze landelijke trend”, constateert Maes.

Indien er een overschot blijkt te zijn op het zorgbudget van vorig jaar, wilt de Socialistische Partij dat het geld weer terug naar de zorg gaat. “Het moet in ieder geval uitgegeven worden binnen het sociale domein”, aldus de fractievoorzitter.