De PvdA in Breda heeft vragen over de inburgeringscursus ingediend aan het college van B&W. De aanleiding voor de collegevragen waren signalen over de toename van commerciële belangen en de contractering van ‘inburgeringsbedrijven’ die wel eens mis kunnen gaan.

“Vluchtelingen worden gelokt met cadeaus als tablets of pc’s om een contract te sluiten”, staat in de brief te lezen. “Soms wordt er maar amper omgekeken naar de vaardigheden van de statushouder. Een statushouder met een A2-taalniveau heeft amper kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.  Als er iets meer tijd en aandacht aan die persoon was gegeven, had diegene misschien wel het hogere B1 of B2-niveau kunnen halen”, aldus fractievoorzitter Henk van der Velde van PvdA Breda.

“Vanuit de Raad hadden we afgelopen week een vergadering met Vluchtelingenwerk en toen hoorden we over dit probleem. Nadat we dit signaal ontvingen, besloten we om er iets mee te moeten doen”, legt Van der Velde uit.

Wanneer een inburgeringsbedrijf vluchtelingen wil helpen door een cursus aan te bieden, krijgt het inburgeringsbedrijf van de overheid vanuit DUO een lening toegekend. Als de statushouder zijn of haar cursus behaalt, wordt de lening omgezet naar een schenking.

Het commerciële belang van zulke bedrijven stoort de PvdA. “Het gaat hier niet om een bedrag van vijfhonderd euro of iets dergelijks. Een cursus zoals deze kost al gauw vijf- of zesduizend euro. Als zo’n bedrijf dus twintig cursisten krijgt in bijvoorbeeld een jaar die allemaal ‘slagen’, dan verdient dat bedrijf meer dan een ton”, legt de fractievoorzitter uit.

Het inburgeringsgeld is ‘gemakkelijk geld’ volgens de Partij van de Arbeid. Daarom wil de partij weten of de gemeente op de hoogte is van zulke commerciële praktijken. Daarnaast wil de PvdA weten of de gemeente een actievere rol wil gaan spelen bij de inburgeringscursussen.