Op het voormalige douaneterrein Hazeldonk komt een beveiligde truckparking.

Gemeente Breda en ondernemer Ton Barten van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) hebben hierover een overeenkomst gesloten, meldt de Bredase wethouder Boaz Adank in een brief aan de raadscommissie Economie.

De realisatie van de beveiligde parkeerplaats voor vrachtauto’s is volgens Adank een belangrijke stap in het terugdringen van de toenemende problemen als agressie en ladingdiefstal op Hazeldonk.

Zo komen er beveiligde hekken en schuifpoorten met een permanente bemanning en wordt een controlekamer ingericht.

Het besluit moet ook bijdragen aan de logistieke rol van Breda en de toenemende vraag naar veilige parkeerplaatsen voor de transportsector in de regio.

Veiligheid

De beveiligde truckparking moet de veiligheid langs de A16 en in het gebied zelf verbeteren. "Verzekeraars en transportbedrijven verlangen steeds vaker dat chauffeurs parkeren op een beveiligd terrein om het risico op incidenten en ladingdiefstal te verkleinen", staat te lezen in de raadsbrief.

"Door het inrichten van een permanent bewaakte vrachtwagenparkeerplaats biedt Breda op de belangrijke corridor tussen de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam die mogelijkheid." 

Ook moet de realisatie van het beveiligde parkeerterrein de bekendheid van Breda en West-Brabant als logistieke hotspot versterken.

"De komende tijd kijken we in nauwe samenwerking met bedrijvenvereniging LCHM (Logistiek Centrum Hazeldonk-Meer) naar de optimalisatie van de veiligheid van het complete bedrijventerrein."

Camerasysteem

"Zoals bekend heeft Hazeldonk-Meer sinds kort, zowel aan Nederlandse als Belgische zijde, een nieuw camerasysteem met kentekenregistratie." Ook op de binnenwegen van het industriegebied komt er later camerabewaking.

Het deel van het voormalig douaneterrein dat in eigendom is van de gemeente wordt op basis van de overeenkomst in erfpacht uitgegeven aan het opgerichte BV van Ton Barten van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.

De eerstvolgende stap is het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de beveiligde truckparking. De verwachting is dat rondom de zomer kan worden gestart met de aanleg van de beveiligde parkeerplaatsen.